cai-dat-google-analytics-cho-trang-amp-wordpress

Tag Analytics: cài đặt thêm nếu có nhu cầu đặt mã theo dõi cho trang amp. Bạn chỉ cần bấm vào phần google analytics và login với tài khoản google. > Cấp quyền cho ứng dụng > chọn trang web cần theo dõi là xong.

Tag Analytics: cài đặt thêm nếu có nhu cầu đặt mã theo dõi cho trang amp. Bạn chỉ cần bấm vào phần google analytics và login với tài khoản google. > Cấp quyền cho ứng dụng > chọn trang web cần theo dõi là xong.

Tag Analytics: cài đặt thêm nếu có nhu cầu đặt mã theo dõi cho trang amp. Bạn chỉ cần bấm vào phần google analytics và login với tài khoản google. > Cấp quyền cho ứng dụng > chọn trang web cần theo dõi là xong.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *