banner-trang-chu

GIỚI THIỆU VỀ
CÔNG TY TƯ DUY SALE

Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực tư vấn & thiết kế chiến lược Marketing tổng thể – Dựa trên tiền đề mang giá trị Doanh nghiệp kỳ vọng gửi đến Khách hàng.

Với bề dày kinh nghiệm về xây dựng chương trình lan tỏa thông điệp tiếp thị số: Truyền thông tiếp thị trên công cụ tìm kiếm của Google; Định hướng phát triển giá trị thương hiệu xuyên suốt với bản sắc của doanh nghiệp một cách tổng quan và trên mọi nền tảng công nghệ số.

GIỚI THIỆU VỀ
CÔNG TY TƯ DUY SALE

Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực tư vấn & thiết kế chiến lược Marketing tổng thể – Dựa trên tiền đề mang giá trị Doanh nghiệp kỳ vọng gửi đến Khách hàng.

Với bề dày kinh nghiệm về xây dựng chương trình lan tỏa thông điệp tiếp thị số: Truyền thông tiếp thị trên công cụ tìm kiếm của Google; Định hướng phát triển giá trị thương hiệu xuyên suốt với bản sắc của doanh nghiệp một cách tổng quan và trên mọi nền tảng công nghệ số.

 

 

bg-05

Tại sao nên lựa chọn chúng tôi ?

Theo Tư Duy Sale, Marketing không chỉ là truyền tải giá trị sản phẩm/dịch vụ mà còn là quá trình chuyển tải cái hồn của một doanh nghiệp, qua đó kể lại một câu chuyện về hành trình định hình nên một đế chế. Chiến dịch marketing tổng thể đạt hiệu quả tối ưu chứng thực các tiêu chí: tiếp cận theo nhiều góc độ và đảm bảo được chiều sâu của thông điệp. Đó chính là điều tạo nên sự khác biệt tạo nên phong cách marketing chủ đạo và làm việc của Tư Duy Sale – Doanh nghiệp marketing tổng thể chuyên nghiệp.

Với phương châm lấy sự Tinh Giản là trung tâm, Tư Duy Sale mang đến những chiến dịch marketing hiệu quả dựa trên việc tối ưu ngân sách, nguồn lực và đặt tính minh bạch lên hàng đầu. Ở mỗi tiến trình của dự án, chúng tôi đều báo cáo tiến độ cũng như sự hiệu quả của hướng triển khai. Đơn giản chúng tôi cần sự cộng tác song hành để tạo nên dấu ấn đặc trưng của chính doanh nghiệp.

Cuối cùng là kỳ vọng trong tương lai, Tư Duy Sale mong muốn chính là xây dựng hệ sinh thái, tài nguyên về cả ứng dụng và công nghệ từ nguồn lực được hỗ trợ từ nhiều đối tác có hơn 10 năm kinh nghiệm tối ưu về kỹ thuật – sử dụng hiệu quả ngân sách dự án. Trong 5 năm phát triển, chúng tôi không ngừng cách tân, mài giũa và đúc kết ra các khái niệm, triết lý của riêng mình trong lĩnh vực Marketing truyền thông.

GIỚI THIỆU VỀ
CÔNG TY TƯ DUY SALE

Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực tư vấn & thiết kế chiến lược Marketing Tổng Thể – Dựa trên tiền đề mang giá trị Doanh nghiệp kỳ vọng gửi đến Khách hàng.

Với bề dày kinh nghiệm về xây dựng chương trình lan tỏa thông điệp tiếp thị số: Truyền thông tiếp thị trên công cụ tìm kiếm của Google; Định hướng phát dương giá trị, thương hiệu, bản sắc của doanh nghiệp một cách tổng quan và trên mọi nền tảng công nghệ số.

bg-05

Tại sao nên lựa chọn chúng tôi ?

Theo Tư Duy Sale, Marketing không chỉ là truyền tải giá trị sản phẩm/dịch vụ mà còn là quá trình chuyển tải cái hồn của một doanh nghiệp, qua đó kể lại một câu chuyện về hành trình định hình nên một đế chế. Chiến dịch marketing tổng thể đạt hiệu quả tối ưu chứng thực các tiêu chí: tiếp cận theo nhiều góc độ và đảm bảo được chiều sâu của thông điệp. Đó chính là điều tạo nên sự khác biệt tạo nên phong cách marketing chủ đạo và làm việc của Tư Duy Sale – Doanh nghiệp marketing tổng thể chuyên nghiệp.

Với phương châm lấy sự Tinh Giản là trung tâm, Tư Duy Sale mang đến những chiến dịch marketing hiệu quả dựa trên việc tối ưu ngân sách, nguồn lực và đặt tính minh bạch lên hàng đầu. Ở mỗi tiến trình của dự án, chúng tôi đều báo cáo tiến độ cũng như sự hiệu quả của hướng triển khai. Đơn giản chúng tôi cần sự cộng tác song hành để tạo nên dấu ấn đặc trưng của chính doanh nghiệp.

Cuối cùng là kỳ vọng trong tương lai, Tư Duy Sale mong muốn chính là xây dựng hệ sinh thái, tài nguyên về cả ứng dụng và công nghệ từ nguồn lực được hỗ trợ từ nhiều đối tác có hơn 10 năm kinh nghiệm tối ưu về kỹ thuật – sử dụng hiệu quả ngân sách dự án. Trong 5 năm phát triển, chúng tôi không ngừng cách tân, mài giũa và đúc kết ra các khái niệm, triết lý của riêng mình trong lĩnh vực Marketing truyền thông.

UX RESEARCH

Nghiên cứu UX (UX Research) là quá trình nghiên cứu, phân tích dữ liệu về người dùng. Đóng vai trò then chốt như “kim chỉ Nam” trong việc lên kế hoạch, chiến lược Marketing xuyên suốt toàn bộ các tiến trình dự án.

Ở giai đoạn này, chúng tôi sẽ tiến hành các nghiên cứu khảo sát theo quy trình để hiểu về nhóm khách hàng tiềm năng với dịch vụ & sản phẩm của doanh nghiệp.

UX RESEARCH

Nghiên cứu UX (UX Research) là quá trình nghiên cứu, phân tích dữ liệu về người dùng. Đóng vai trò then chốt như “kim chỉ Nam” trong việc lên kế hoạch, chiến lược Marketing xuyên suốt toàn bộ các tiến trình dự án.

Ở giai đoạn này, chúng tôi sẽ tiến hành các nghiên cứu khảo sát theo quy trình để hiểu về nhóm khách hàng tiềm năng với dịch vụ & sản phẩm của doanh nghiệp.

UX STRATEGY

Bước đầu tiên của bất kì một doanh nghiệp thành công nào là tạo ra chiến lược đúng đắn và phù hợp. Chiến lược này định hình cách toàn bộ công ty vận hành và điều phối cả quá trình đưa ra quyết định.

Một dự án Marketing tổng thể cho dù là cho mục đích nào cũng nên tuân theo cách suy nghĩ đó. Nếu không có một chiến lược UX (trải nghiệm người dùng) hiệu quả, các chiến dịch nhỏ theo từng mục tiêu sẽ thiếu những đặc tính thu hút người dùng và thúc đẩy chuyển đổi tạo ra lợi nhuận.

UX STRATEGY

Bước đầu tiên của bất kì một doanh nghiệp thành công nào là tạo ra chiến lược đúng đắn và phù hợp. Chiến lược này định hình cách toàn bộ công ty vận hành và điều phối cả quá trình đưa ra quyết định.

Một dự án Marketing tổng thể cho dù là cho mục đích nào cũng nên tuân theo cách suy nghĩ đó. Nếu không có một chiến lược UX (trải nghiệm người dùng) hiệu quả, các chiến dịch nhỏ theo từng mục tiêu sẽ thiếu những đặc tính thu hút người dùng và thúc đẩy chuyển đổi tạo ra lợi nhuận.

UX DESIGN

UI là viết tắt tiếng Anh của từ User Interface có nghĩa là giao diện người dùng. UI bao gồm tất cả những gì người dùng có thể nhìn thấy tại các điểm chạm mà doanh nghiệp đang triển khai hoạt động để tìm kiếm khách hàng.

Kết quả sau khi trải qua các giai đoạn như UX Research và UX Strategy thì doanh nghiệp sẽ có kế hoạch phát triển và ở công đoạn này tiến hành sản xuất các nền tảng hỗ trợ khách hàng tiếp cận với doanh nghiệp.

UX DESIGN

UI là viết tắt tiếng Anh của từ User Interface có nghĩa là giao diện người dùng. UI bao gồm tất cả những gì người dùng có thể nhìn thấy tại các điểm chạm mà doanh nghiệp đang triển khai hoạt động để tìm kiếm khách hàng.

Kết quả sau khi trải qua các giai đoạn như UX Research và UX Strategy thì doanh nghiệp sẽ có kế hoạch phát triển và ở công đoạn này tiến hành sản xuất các nền tảng hỗ trợ khách hàng tiếp cận với doanh nghiệp.

MARKETING

Marketing không chỉ là truyền tải giá trị sản phẩm/dịch vụ mà còn là quá trình chuyển tải cái hồn của một doanh nghiệp, qua đó kể lại một câu chuyện về hành trình định hình nên một đế chế. 

Mong muốn chính là xây dựng hệ sinh thái, tài nguyên về cả ứng dụng và công nghệ từ nguồn lực được hỗ trợ từ nhiều đối tác có hơn 10 năm kinh nghiệm tối ưu về kỹ thuật – sử dụng hiệu quả ngân sách dự án.

Trong 5 năm phát triển, chúng tôi không ngừng cách tân, mài giũa và đúc kết ra các khái niệm, triết lý của riêng mình trong lĩnh vực Marketing truyền thông.

MARKETING

Marketing không chỉ là truyền tải giá trị sản phẩm/dịch vụ mà còn là quá trình chuyển tải cái hồn của một doanh nghiệp, qua đó kể lại một câu chuyện về hành trình định hình nên một đế chế. 

Mong muốn chính là xây dựng hệ sinh thái, tài nguyên về cả ứng dụng và công nghệ từ nguồn lực được hỗ trợ từ nhiều đối tác có hơn 10 năm kinh nghiệm tối ưu về kỹ thuật – sử dụng hiệu quả ngân sách dự án.

Trong 5 năm phát triển, chúng tôi không ngừng cách tân, mài giũa và đúc kết ra các khái niệm, triết lý của riêng mình trong lĩnh vực Marketing truyền thông.

GIẢI PHÁP
TRADITIONAL MARKETING
CHO DOANH NGHIỆP

Bên cạnh việc phát triển các kênh Digital Marketing để bắt kịp thời đại thì các hình thức Traditional Marketing truyền thống vẫn chiếm vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm khách hàng. Tư Duy Sale cung cấp giải pháp toàn diện để tìm kiếm tiếng nói chung của hai hình thức Marketing này nhằm đạt sức mạnh tổng lực và cộng hưởng cho dự án.

GIẢI PHÁP
TRADITIONAL
MARKETING
CHO DOANH NGHIỆP

Bên cạnh việc phát triển các kênh Digital Marketing để bắt kịp thời đại thì các hình thức Traditional Marketing truyền thống vẫn chiếm vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm khách hàng. Tư Duy Sale cung cấp giải pháp toàn diện để tìm kiếm tiếng nói chung của hai hình thức Marketing này nhằm đạt sức mạnh tổng lực và cộng hưởng cho dự án.

 

 

Newpapers

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Booking Content trên các đầu báo lớn nhỏ tại Việt Nam và Quốc tế, tạo độ uy tín và tăng độ phủ sóng của hiệu thương. Thúc đẩy tín hiệu cho các dự án SEO, xây dựng hệ thống Backlink báo chí chất lượng.

Event/Trashows/Viral Evention

Chủ trương tiếp thị nhanh gọn và trực tiếp với khả năng triển khai linh hoạt, thích hợp cho các dịp lễ, khai trương chuỗi cửa hàng.

Podcasts

Kết nối các cổng thông tin, truyền các thông điệp của doanh nghiệp tới đối tượng khách hàng tiềm năng hướng tới.

Trade Magazines

Hình thức marketing trực tiếp chưa bao giờ lỗi thời. Tư Duy Sale giúp khách hàng xây dựng các kịch bản, kế hoạch nhằm xây dựng các đội ngũ vận hành các công cụ trong lĩnh vực marketing trực tiếp.

Television

Sáng tạo nội dung, Booking các kênh và các chương trình được yêu thích nhằm truyền tải thông điệp của doanh nghiệp tới khách hàng – Tạo độ uy tín thương hiệu.

 

 

GIẢI PHÁP
TRADITIONAL MARKETING
CHO DOANH NGHIỆP

Bên cạnh việc phát triển các kênh Digital Marketing để bắt kịp thời đại thì các hình thức Traditional Marketing truyền thống vẫn chiếm vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm khách hàng. Tư Duy Sale cung cấp giải pháp toàn diện để tìm kiếm tiếng nói chung của hai hình thức Marketing này nhằm đạt sức mạnh tổng lực và cộng hưởng cho dự án.

Newpapers
Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Booking Content trên các đầu báo lớn nhỏ tại Việt Nam và Quốc tế, tạo độ uy tín và tăng độ phủ sóng của hiệu thương. Thúc đẩy tín hiệu cho các dự án SEO, xây dựng hệ thống Backlink báo chí chất lượng.

Event/Trashows/Viral Evention
Chủ trương tiếp thị nhanh gọn và trực tiếp với khả năng triển khai linh hoạt, thích hợp cho các dịp lễ, khai trương chuỗi cửa hàng.

Podcasts
Kết nối các cổng thông tin, truyền các thông điệp của doanh nghiệp tới đối tượng khách hàng tiềm năng hướng tới.

Trade Magazines
Hình thức marketing trực tiếp chưa bao giờ lỗi thời. Tư Duy Sale giúp khách hàng xây dựng các kịch bản, kế hoạch nhằm xây dựng các đội ngũ vận hành các công cụ trong lĩnh vực marketing trực tiếp.

Television
Sáng tạo nội dung, Booking các kênh và các chương trình được yêu thích nhằm truyền tải thông điệp của doanh nghiệp tới khách hàng – Tạo độ uy tín thương hiệu.

Newspaper
Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Booking Content trên các đầu báo lớn nhỏ tại Việt Nam và Quốc tế, tạo độ uy tín và tăng độ phủ sóng của hiệu thương. Thúc đẩy tín hiệu cho các dự án SEO, xây dựng hệ thống Backlink báo chí chất lượng.

Event/Trashows/Viral Evention
Chủ trương tiếp thị nhanh gọn và trực tiếp với khả năng triển khai linh hoạt, thích hợp cho các dịp lễ, khai trương chuỗi cửa hàng.

Podcasts
Kết nối các cổng thông tin, truyền các thông điệp của doanh nghiệp tới đối tượng khách hàng tiềm năng hướng tới.

Trade Magazines
Hình thức marketing trực tiếp chưa bao giờ lỗi thời. Tư Duy Sale giúp khách hàng xây dựng các kịch bản, kế hoạch nhằm xây dựng các đội ngũ vận hành các công cụ trong lĩnh vực marketing trực tiếp.

Television
Sáng tạo nội dung, Booking các kênh và các chương trình được yêu thích nhằm truyền tải thông điệp của doanh nghiệp tới khách hàng – Tạo uy tín thương hiệu.

QUY TRÌNH
TIẾP NHẬN DỰ ÁN

Khách hàng cung cấp thông tin, nguyện vọng thực hiện, Tư Duy SALE nghiên cứu.

Thống nhất quy trình làm việc và xác định các nguồn lực tài nguyên để triển khai.

Giai đoạn nghiên cứu phân tích sản phẩm, khách hàng, đối thủ, thị trường… 

Đề xuất chiến lược giải pháp Marketing hiệu quả phù hợp với chuyên ngành.

Dựng kế hoạch tổng quan theo chiến lược Marketing và mục tiêu kinh doanh.

Xây dựng kế hoạch chi tiết theo timeline và nội dung triển khai các giai đoạn.

Triển khai thực thi theo kế hoạch – Giám sát giai đoạn và đo lường chiến dịch.

Báo cáo các hoạt động thực thi và đưa ra đề xuất cải thiện để đạt được KPI.

QUY TRÌNH NHẬN DỰ ÁN

ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN
Tại Tư Duy Sale, đội ngũ nhân viên giàu chuyên môn, sẽ tư vấn và thực hiện những kế hoạch Marketing cho doanh nghiệp của bạn một cách rõ ràng & hiệu quả nhằm tối ưu ngân sách.

 

Vũ Minh Chiến

CEO & Founder

Vũ Ngọc Cẩn

C.T.O

Nguyễn Trung Kỳ

C.OO

Trần Sơn Tùng

C.M.O

bg-05

NIỀM TIN
MÀ CHÚNG TÔI
NHẬN ĐƯỢC TỪ
KHÁCH HÀNG

Hơn +350 dự án thiết kế với rất nhiều khách hàng toàn cầu hài lòng.

quote

Tôi đã khủng hoảng khi các từ khóa của mình bị mất thứ hạng một cách đột ngột bởi các thuật toán của Google. Rất may các bạn trong đội ngũ của Tư Duy Sale đã hỗ trợ và khắc phục được các vấn đề.

Quỳnh Hoa
Marketing Manager, Hoa tươi Chậu Cây Nhỏ

Hiện tại tôi đang hoạt động ở lĩnh vực thi công và thiết kế sân vườn, đang có 2 dự án được Tư Duy Sale thực hiện và đã đạt kết quả vượt kỳ vọng với lượng khách hàng đều đặn hàng ngày. Rất cám ơn các anh em đã hỗ trợ.

Đào Quang Tây
CEO, Kiến trúc Tây Âu